Eigen lessen

Deze lessen zijn geschreven in versie 2020. Het principe is al vele jaren onveranderd, dus als je met een oudere versie werkt zal je ook zeker iets hebben aan deze lessen.

Les 1 - start zonder voorkennis
Voor deze les heb je totaal geen voorkennis nodig!
Na deze les heb je een garagebox getekend.
Ga naar les 1

Les 2 - invulvelden voor je titelkader (attributes)
Wens je een handige titelkader te gebruiken? Dan maak je best gebruik van attributes.
Hoe je deze kan aanmaken leer je in les 2.
Ga naar les 2

Les 3 - Maak een eigen template
Een eigen template maken kost je even wat tijd, maar zorgt ervoor dat je in een later stadium veel tijd kan winnen. In deze les leer je hoe je zo'n template kan maken.
Leer je eigen template te maken.

Les 4 - Dynamische blocks
Sinds versie 2006 kunnen we gebruik maken van dynamische blocks, maar deze manier van werken is nog voor (te) veel mensen ongekend. Een inleiding.
Ga naar les 4

Les 5 - Model - Paper space - Afdrukken in AutoCAD
Onder je tekenveld zie je de tabbladen Model & Layout staan, maar wat doet dit juist?
Ga naar les 5

Les 6 - dynamische kader
In les 2 leerden we attributes maken en in les 5 hebben we geleerd dynamische blocks te maken. Een handige toepassing hierop is een dynamische titelkader.
Ga naar les 6

Les 8 - Annotative scaling
Teksten en maatvoering plaatsen in verschillende schaalfactoren let 1 style? Het kan!
Ga naar les 8


Ontvangen lessen

Basiscursus AutoCAD 2D
Deze basiscursus van Technical Design Office leert je de basisprincipes van het absoluut en relatief tekenen.
TDO_AutoCAD 2D.pdf

Parametrisch tekenen in AutoCAD
Sinds versie 2010 kan er parametrisch getekend worden binnen AutoCAD. Zelfs voor de meeste ervaren tekenaars is dit iets heel nieuws. Een volledige tekening opbouwen op deze manier is meestal niet echt gewenst, maar soms kan deze methode een grote meerwaarde zijn.
Van cad-web at hotmail punt com kreeg cadsite.be volgende heel mooi uitgewerkte handleiding:
Parametrics_2011_PW.pdf

Voor beginners
De heer AJ Willems van Fontys Hogescholen centrum Metaal heeft me enkele lessen toe gestuurd die ik online mag plaatsen.
Deze lesjes zijn uiterst geschikt voor de absolute beginner met AutCAD.
Voor eventuele vragen kan je zoals steeds terecht in het forum.
Ga naar het overzicht

Zelf arceer patronen tekenen
Kenny Habils heeft een mooie les geschreven om zelf arceer patronen te kunnen schrijven!
Bekijk 'zelf arceer patronen maken'.

3D tekenen in AutoCAD
Maaik de Nijs heeft een mooie les geschreven voor mensen die met het 3D tekenen in AutoCAD willen starten. De les is te downloaden in pdf formaat. Het bestand is 571kb groot.
Start de download

Wanneer je zelf een goede nederlandstalige les hebt, mag je die altijd doormailen.

Aangepast zoeken